jonge architectenprijs 2013 deel 2

Wall E: wonen op de rand van dorp en land.

De zes woningen vormen de grens tussen dorp en landschap. Elke woning oriënteert zich op het dorp en het landschap. Daarmee hebben de woningen elk een zuidgevel om zoveel mogelijk gebruik te maken van de zonne-energie en een noordgevel met uitzicht op het landschap. De entree bevindt zich aan de zuidzijde door de wintertuin, hier heeft elke woning een privé ruimte om in de zon te zitten. De woningen worden gescheiden door een helder betonnen element.

De betonnen wand tussen de woningen wordt opgewarmd door de wintertuin. Door de wand wordt op een passieve manier de zonne-energie gebruikt om de woning te verwarmen. De zonnepanelen en -collectoren voorzien de woning van stroom en warm water. Grijs water wordt op een natuurlijke manier gefilterd in de helofytenfilter.

Deze filter vormt de basis van de grote gemeen-schappelijke buitenruimte voor de woningen. Door die samen te voegen is het onderhoud per huishouden laag en sluit de schaal van het gebied beter aan bij het landschap. Er ontstaat zo een mooi speelveld en ruimte voor gezamenlijke initiatieven van de bewoners.

De rij woningen vormt een duurzame en passende oplossing op de rand van dorp en land.